ŠJ Hradská - potvrzení o vkladu na účet

Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace

Školní jídelna Hradská 5189, 760 01 Zlín

Potvrzení o vkladu na účet

Při vkladu na účet v kanceláři školní jídelny obdrží strávník příjmový doklad, důležitá kontrola pro rodiče!

     Na příjmovém dokladu je uveden vlastník čipu/čipové karty, číslo čipu/čipové karty, vklad, aktuální zůstatek, datum a čas, kdy bylo potvrzení vydáno.
Ve spodní části dokladu je uveden přehled stravování za uplynulé období (měsíc). V našem případě se jedná o období prosinec 2011 (12/2011).
Číslice 1     2     3  znamenají jednotlivé dekády měsíce. Ve spodním řádku je uvedena cena oběda (22,00 Kč) a přehled stravování v jednotlivých dnech.