Alergeny ve školní jídelně Zlín, Hradská 5189

Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace

Školní jídelna Hradská 5189, 760 01 Zlín

 
Alergeny ve školní jídelně
 

Nařízení EU 1169/2011 ukládá s účinností od 13.12.2014 povinnost vyznačit u nebalených potravin (mezi které patří i pokrmy) na viditelném místě písemný výčet stanovených alergenů obsažených v nabízených pokrmech (včetně nápojů).  Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd.

.

Alergii mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení a jsou přílohou nařízení EU 1169/2011. Tento seznam bude v případě potřeby doplňován dle nejnovějších vědeckých poznatků.

.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník nebo jeho zákonný zástupce uhlídat sám. Není možné se věnovat při výrobě pokrmů strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nemůže být vyhověno. Školní jídelna bude pouze informovat jako každý jiný výrobce potravin a pokrmů. Školní stravování zajišťuje stravování žáků podle jednotlivých věkových kategorií a výživových norem. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.

.

Označení přítomnosti alergenů bude na jídelním lístku vyznačeno před každým pokrmem. V jídelním lístku bude vypsán seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které bude uvedeno před pokrmem. Přítomnost alergenů bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

 
Seznam alergenů